Partners

De Eye-Podcast is gemaakt door Living Story, in opdracht van de Oogvereniging
en haar partners BartiméusKoninklijke Visio en Kennis over Zien.

Deze Eye-podcast is mede mogelijk gemaakt door
de Oogvereniging,  Novum en het Bartiméus Fonds

  • Opent in een nieuwe tab
  • Opent in een nieuwe tab
Logo van de oogvereniging

Wij zijn de patiënten- en belangenorganisatie voor alle mensen met een oogaandoening in Nederland. Dus voor alle mensen met een oogaandoening én mensen met een oogaandoening in combinatie met een gehoorbeperking.

We geven informatie over oogaandoeningen, medische ontwikkelingen en het leven met een oogaandoening via de Ooglijn. We komen op voor de belangen van iedereen met een oogaandoening op het gebied van openbaar vervoer, digitale informatie, werk, betalingsverkeer en integratie. En we zorgen voor ontspannende en informatieve bijeenkomsten en activiteiten voor onze 6000 leden.

Internationaal zijn we lid van de EBU, de Europese Blinden Unie en werken we aan inclusiviteit op Europees niveau. Dit alles doen we met onze 17 medewerkers en 450 actieve vrijwilligers.

Ga voor meer informatie naar oogvereniging.nl
Of neem contact op met de Ooglijn: 030-2945444
Of mail ooglijn@oogvereniging.nl

Logo van Bartimeus

Wij zijn Bartiméus. Wij zijn er voor alle mensen in Nederland die slechtziend of blind zijn. Ook als ze een meervoudige beperking hebben of problemen ervaren met zien door bijvoorbeeld niet aangeboren hersenletsel.

Met 1.800 medewerkers en ruim 800 vrijwilligers stellen wij alles in het werk om mogelijk te maken dat mensen met een visuele beperking het leven kunnen leiden dat bij hen past. Dat is ambitieus. Maar voor minder doen we het niet.

We doen veel aan onderzoek, diagnostiek en behandeling. We begeleiden en adviseren door het hele land. We hebben eigen scholen, woonvoorzieningen en vormen van dagbesteding. We vinden het belangrijk om alle kennis en ervaring die we in huis hebben te delen met anderen. Familieleden, professionals in de zorg of in het onderwijs en overheden en bedrijven. Dat doen we omdat we geloven in een samenleving waarin iedereen kan meedoen en ook mensen die slechtziend of blind zijn zich voluit kunnen ontplooien. Want uiteindelijk gaat het niet om hoeveel procent je ziet. Het gaat om hoeveel procent je leeft. Bartiméus. 100% leven.

Ga voor meer informatie naar bartimeus.nl

Logo van Koninklijke Visio

Bij Visio kan iedereen terecht met vragen over slechtziend of blind zijn. We ondersteunen met onze expertise bij het leven van een zo zelfstandig mogelijk bestaan, samen met de mensen er om heen. Respect voor de cliënt en haar keuzes en de kwaliteit van zijn of haar leven staan voorop.

Kwaliteit van leven door mogelijkheden te benutten
Wij stimuleren mensen met een visuele beperking om hun mogelijkheden te ontdekken en te benutten. Door te kijken naar wat wél kan: worden wie je wilt zijn, om zo zelfstandig mogelijk te leven, met meer eigen regie. We maken voor en samen met mensen met een visuele beperking, meedoen mogelijk op alle levensgebieden.

Voor iedereen met een visuele beperking
Wij doen dit voor iedereen met een visuele beperking en eventueel bijkomende beperkingen. Wij doen dit ook voor de mensen en organisaties om hen heen. Persoonlijk en professioneel betrokkenen kunnen bij Visio terecht voor informatie en deskundigheidsbevordering.

Elke dag een beetje beter
Visio biedt informatie en advies, maar ook verschillende vormen van onderzoek, begeleiding, revalidatie, onderwijs en wonen. De cliënt inspireert de medewerkers van Visio om vakbekwaam, creatief en flexibel te werken. Daarom wordt voortdurend gewerkt aan de ontwikkeling van kennis en vernieuwing van zorg, revalidatie en onderwijs.
Ga voor meer informatie naar visio.org

Logo van Kennis Over Zien

Met Kennis Over Zien slaan Bartiméus, Koninklijke Visio, Robert Coppes Stichting, Oogvereniging en MaculaVereniging de handen ineen om meer te bereiken rondom het breed beschikbaar stellen van kennis over visuele beperkingen voor iedereen die daar baat bij heeft.

Samen zetten wij ons in om de bestaande kennisinfrastructuur in de deelsector visueel verder te versterken. De vragen en behoeften van blinde en slechtziende mensen zijn in beeld en vormen de basis voor het ontwikkelen van kennis.

Ga voor meer informatie naar kennisoverzien.nl